Algemene sneltoetsen

Sneltoetsen in dialoogvensters

Sneltoetsen voor toegankelijkheidsopties (sommige opties gelden alleen voor Windows XP

Sneltoetsen in de Windows verkenner

Algemene sneltoetsen

Sneltoets Bewerking

CTRL+C Kopiëren.
CTRL+X Knippen.
CTRL+V Plakken.
CTRL+Z Ongedaan maken.
DEL Verwijderen.
SHIFT+DEL Het geselecteerde item definitief verwijderen zonder het item in de Prullenbak te plaatsen.
CTRL terwijl u een item sleept Het geselecteerde item kopiëren.
CTRL+SHIFT terwijl u een item sleept Een snelkoppeling naar het geselecteerde item maken.
F2 De naam van het geselecteerde item wijzigen.
CTRL+PIJL-RECHTS De invoegpositie naar het begin van het volgende woord verplaatsen.
CTRL+PIJL-LINKS De invoegpositie naar het begin van het vorige woord verplaatsen.
CTRL+PIJL-OMLAAG De invoegpositie naar het begin van de volgende alinea verplaatsen.
CTRL+PIJL-OMHOOG De invoegpositie naar het begin van de vorige alinea verplaatsen.
CTRL+SHIFT met een van de pijltoetsen Een tekstblok markeren.
SHIFT met een van de pijltoetsen Meerdere items in een venster of op het bureaublad selecteren, of tekst in een document selecteren.
CTRL+A Alles selecteren.
F3 Een bestand of map zoeken.
ALT+ENTER De eigenschappen van het geselecteerde item weergeven.
ALT+F4 Het actieve item sluiten of het actieve programma afsluiten.
ALT+ENTER De eigenschappen van het geselecteerde object weergeven.
ALT+SPATIEBALK Het snelmenu voor het actieve venster openen.
CTRL+F4 Het actieve document sluiten in programma's waarin meerdere documenten tegelijkertijd geopend kunnen zijn.
ALT+TAB Schakelen tussen geopende items.
ALT+ESC Items doorlopen in de volgorde waarin ze zijn geopend.
F6 Schermelementen doorlopen in een venster of op het bureaublad.
F4 De lijst van de adresbalk weergeven in Deze computer of in Windows Verkenner.
SHIFT+F10 Het snelmenu voor het geselecteerde item weergeven.
ALT+SPATIEBALK Het systeemmenu voor het actieve venster weergeven.
CTRL+ESC Het menu Start weergeven.
ALT+Onderstreepte letter in een menunaam Het desbetreffende menu weergeven.
Onderstreepte letter in een opdrachtnaam in een geopend menu
De desbetreffende opdracht uitvoeren.
F10 De menubalk in het actieve programma activeren.
PIJL-RECHTS Het volgende menu aan de rechterzijde openen of een submenu openen.
PIJL-LINKS Het volgende menu aan de linkerzijde openen of een submenu sluiten.
F5 Het actieve venster vernieuwen.
BACKSPACE De map die zich één niveau hoger bevindt, weergeven in Deze computer of in Windows Verkenner.
ESC De huidige taak annuleren.
SHIFT wanneer u een cd in het cd-rom-station plaatst
Verhinderen dat de cd automatisch wordt gestart.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sneltoetsen in dialoogvensters

Sneltoets Bewerking
CTRL+TAB Naar het volgende tabblad gaan.
CTRL+SHIFT+TAB Naar het vorige tabblad gaan.
TAB Naar de volgende optie gaan.
SHIFT+TAB Naar de vorige optie gaan.
ALT+Onderstreepte letter De desbetreffende opdracht uitvoeren of de desbetreffende optie selecteren.
ENTER De opdracht voor de actieve optie of knop uitvoeren.
SPATIEBALK Het selectievakje in- of uitschakelen als de actieve optie een selectievakje is.
Pijltoetsen Een keuzerondje selecteren als de actieve optie uit een groep keuzerondjes bestaat.
F1 Help-informatie weergeven.
F4 De items in de actieve lijst weergeven.
BACKSPACE De map op het bovenliggende niveau openen als er een map is geselecteerd in het dialoogvenster Opslaan als of Openen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sneltoetsen voor toegankelijkheidsopties (sommige opties gelden alleen voor Windows XP)

Sneltoets Bewerking
SHIFT-RECHTS acht seconden ingedrukt houden Filtertoetsen in- en uitschakelen.
Hoog contrast in- en uitschakelen.
ALT-LINKS + SHIFT-LINKS +PRNT-SCRN
Muistoetsen in- en uitschakelen.
ALT-LINKS + SHIFT-LINKS +NUM-LOCK
Plaktoetsen in- en uitschakelen.
SHIFT vijf keer indrukken
Schakeltoetsen in- en uitschakelen.
NUM-LOCK vijf seconden ingedrukt houden
Hulpprogrammabeheer openen.
WINDOWSTOETS+U

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sneltoetsen in de Windows verkenner

Sneltoets Bewerking
END De onderkant van het actieve venster weergeven.
HOME De bovenkant van het actieve venster weergeven.
NUM-LOCK + STERRETJE op numeriek toetsenblok Alle submappen van de geselecteerde map weergeven.
NUM-LOCK + PLUSTEKEN op numeriek toetsenblok (+) De inhoud van de geselecteerde map weergeven.
NUM-LOCK + MINTEKEN op numeriek toetsenblok (-) De geselecteerde map samenvouwen.
PIJL-LINKS De huidige selectie samenvouwen als deze uitgevouwen is, of de bovenliggende map selecteren.
PIJL-RECHTS De huidige selectie weergeven als deze samengevouwen is, of de eerste submap selecteren.

© www.ronsweb.nl