Inleiding

Geluid

De codes kun je zo vanaf het scherm kopieren en plakken in jouw broncode


Geluid...
Met de volgende code start 'geluid1.mid' automatisch bij het starten van je homepage.

<BGSOUND SRC="/GELUIDEN/geluid1.mid" LOOP=x >
LOOP=x... x is aantal malen, INFINITE is oneindig

Of je laat kliken op een link...
<A HREF="/GELUIDEN/geluid1.mid" > Klik hier voor geluid1.mid </A >

Of met een embedded sound file
<Embed Src="jingle.mid" Autostart="false" Loop="false" Width="145" Height="100" ></Embed>
 
De naam 'jingle.mid' moet je natuurlijk veranderen. Dat mag een .wav of een .mid bestand zijn.
Autostart="false" ... de gebruiker moet op de play button drukken.
Autostart="true" ... het begint te spelen als de pagina is geladen.
Loop="true" of "false" wil je de muziek voortdurend laten spelen ?
Width and Height... hoe groot mag de 'player' zijn ?

© www.ronsweb.nl