Inleiding

 HTML CACHE

De codes kun je zo vanaf het scherm kopieren en plakken in jouw broncode


Als iemand op een pagina van jou komt zal die pagina op de computer van de bezoeker in de cache bewaard worden, bij een later bezoek zal die dan uit de cache geladen worden.
Dat scheelt tijd met het laden van die pagina, vooral bij pagina's met veel plaatjes.
Als je die pagina veranderd hebt zal de verandering niet zichtbaar worden tenzij de bezoeker op F5 drukt en de pagina gerefreshed wordt. Zonder refresh zullen de veranderingen verborgen blijven voor die bezoeker.
Er is een manier waarbij de pagina NIET in de cache komt en bij ieder bezoek van de server geladen zal worden.
Tussen <HEAD> en </HEAD> tags, zet je de volgende code...
<meta http-equiv="Expires" content="Thu, 26 Jul 2001 1:00:00 GMT">
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">
Naar de onderste wordt nog veel gekeken door oudere zoekmachines, de bovenste is voor de nieuwere.
Staan er veel plaatjes op die pagina die niet zijn veranderd zal het laden met cache veel sneller gaan, dan niet doen dus !

© www.ronsweb.nl