Inleiding

META TAGS worden gebruikt door zoekmachines.

Zonder META TAGS in je eerste pagina... vaak index.htm of iets dergelijks kunnen zoekmachines niet zien waar je site over gaat.
Dus zijn ze behoorlijk belangrijk. Het is belangrijk dat ze goed omschrijven waar je site over gaat. Daarbij mogen ze niet te lang zijn, over hoe lang ze mogen zijn verschillen de meningen nogal en ik denk dat het per zoekmachine weer anders is, dus probeer ik hier de gulden middenweg te kiezen. De volgorde is geloof ik niet zo belangrijk, maar toch denk ik dat onderstaande volgorde de beste is. Zet META TAGS op al je pagina's, wel steeds andere woorden gebruiken dan.
Na
<HTML>
en
<HEAD>
volgen de META TAGS.

<META NAME="Keywords" CONTENT="animated gifs, bewegende plaatjes, knoppen, homepage, eigen netwerk, gratis tellers, achtergronden, plaatjes, java, kleurenlijst, free counters, gratis bezoekertellers, html, beginners cursus, eigen netwerk, links, frames, tags, kleuren, balken, zoekmachines, gratis gastenboeken, email, under construction, pijlen, nieuw, new, welkom, welcome, tcp/ip netwerk">
Als iemand zoekt in een zoekmachine naar een woord die in deze TAG staat kun je in die lange lijst van resultaten komen, dus dit is de belangrijkste.
Over het maximaal te gebruiken tekens verschilt men nogal. Ergens beveelde men een maximaal aantal van 874 en een minimum van 300 en ergens anders stond 300 als maximum, dus... maak je eigen keus. Gebruik een 'Keyword' niet dubbel, de zoekmachine zal dan soms niet verder lezen.

<META NAME="Description" CONTENT="Alles voor een eigen homepage, html, JAVA, animated gifs, achtergronden, balken, gratis bezoeker tellers, links" >
Het is belangrijk dat je hier in het kort uitlegt waar je site over gaat. Bijna altijd wordt voor deze TAG een maximale grootte van 150 karakters aanbevolen, dus tussen de aanhalingstekens maximaal 150 tekens. <TITLE> Ronsweb, alles voor je eigen homepage </TITLE>
Je kunt ernaast nog de volgende tag gebruiken...
<META NAME="TITLE" CONTENT="Alles voor een eigen netwerk of homepage met animated gifs en veel tips en truuks">

Voor deze TAG niet meer dan 60 tekens inclusief spaties gebruiken. Het is een goed idee om er 1 of twee van je meest belangrijke keywords in te gebruiken. Deze titel verschijnt bij het resultaat van een zoekopdracht, dus dat moet dan een trekker zijn ten opzichte van al die andere zoekresultaten. Verander deze zo nu en dan om opnieuw gespiderd te worden door zoekmachines.

<META NAME="author" CONTENT="Jouw Naam">
Dit is een niet zo belangrijke TAG en wordt ook vaak niet gebruikt.


Dat waren wel de belangrijkste, verder kun je nog gebruiken...........

Als je wilt dat de zoekmachine je site niet indexeerd.
<META NAME="ROBOTS" CONTENT="NOINDEX, FOLLOW">
Wel indexeren maar de links op je pagina niet volgen en indexeren.
<META NAME="ROBOTS" CONTENT="INDEX, NOFOLLOW">
Alles mag opgenomen worden door zoekmachines.
<META NAME="ROBOTS" CONTENT="All">


<META NAME="Revisit-After" CONTENT="30 Days">
<META NAME="version" CONTENT="2001/4/6">
Hier verander ik de datum als er grote veranderingen zijn.
<META NAME="LANGUAGE" CONTENT="dutch">
<META NAME="OWNER" CONTENT="je email adres">
<META HTTP-EQUIV="EXPIRES" CONTENT=""> (Laat deze leeg zodat de zoekmachine je na een bepaalde tijd niet verwijderd.)
<META HTTP-EQUIV="VW96.OBJECT TYPE" CONTENT="Document"> (Veel keuzes maar de standaard is document.)
<META NAME="RATING" CONTENT="General"> (General... kun je niet gebruiken als je porno op je site hebt.)

© www.ronsweb.nl