Inleiding

 Lijnen of balken op je pagina

Lijnen of balken op je pagina

De codes kun je zo vanaf het scherm kopieren en plakken in jouw broncode

Er zijn verschillende manieren om een lijn op je pagina te zetten.
<HR> een 'gewone' horizontale lijn

<HR WIDTH=x> (x pixels) Een lijn van 200 pixels...

<HR WIDTH=x%> (x%) Een lijn van 25%...

<HR SIZE=n> (dikte van de lijn, standaard is dat één) Een lijn van 10 pixels dik...

<HR WIDTH=200 ALIGN=LEFT> Een lijn links van 200 pixels...

<HR WIDTH=200 ALIGN=RIGHT> Een lijn rechts van 200 pixels...

<HR WIDTH=200 ALIGN=CENTER> Een lijn in het midden van 200 pixels...

<HR SIZE=10 NOSHADE> Een lijn 10 pixels dik zonder schaduw, helemaal ingevult...


Natuurlijk kun je ook een plaatje gebruiken als lijn of balk... kijk links hiervan bij 'Plaatjes/Balken' Je kunt zelfs een bewegende balk gebruiken. 'Plaatjes/Bewegende plaatjes/Bewegende balken.' Beide zet je met <IMG SRC="balk.gif" WIDTH="x" HEIGHT="y" ALT="Balk" > op je pagina.

Verder kun je ook met een tabel een balk maken.
Voorbeelden
<table width="50%" cellspacing=0 cellpadding=4 border=0>
<tr>
<td bgcolor="#ccffcc" align=left>
<font face="Verdana, Arial, Helvetica" size=2>
<b>Voorbeelden
</b>
</font>
</td>
</tr>
</table> 

© www.ronsweb.nl